SISTEM MAKLUMAT PELAJAR IPGKTAR Jan 2015
SISTEM MAKLUMAT PELAJAR IPGKTAR Jan 2015

Temu duga ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 bagi bagi guru pelatih yang akan tamat pengajian pada disember 2014 dari Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dan calon tangguh tamat (DPLI JQAF, KPLI PPC, KPLI KDC & KPDM KDC)bagi penempatan di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan dilaksanakan pada 27 Oktober 2014 hingga 28 November 2014 di seluruh Malaysia. Calon boleh menyemak jadual temu duga seperti berikut:

 

Bil Negeri Tarikh Temu Duga

1. Pulau Pinang [ 28 Oktober 2014 | 29 Oktober 2014 ]

2. Kedah [ 28 Oktober 2014 | 29 Oktober 2014 | 30 Oktober 2014 ]

3. Putrajaya [ 28 Oktober 2014 | 29 Oktober 2014 | 30 Oktober 2014 | 31 Oktober 2014 | 3 November 2014 | 4 November 2014 | 5 November 2014 | 6 November 2014 | 7 November 2014]

4. Perak [ 28 Oktober 2014 | 29 Oktober 2014 | 30 Oktober 2014 | 31

   Oktober 2014 ]

5. Sarawak [ 3 November 2014 | 4 November 2014 | 5 November 2014 | 6  

    November 2014 | 7 November 2014]

6. Sabah [ 3 November 2014 | 4 November 2014 | 5 November 2014 | 6

    November 2014 | 7 November 2014]

 

Graduan adalah diingatkan untuk membawa dokumen berkaitan seperti dalam senarai semak yang ditetapkan.

Surat Jemputan Konvokesyen Nov 2014 - DPLI J-QAF
Surat jemputan Konvokesyen Nov 2014 (DPL
Adobe Acrobat Document [1.5 MB]
Download
Surat jemputan Konvokesyen Nov 2014 - KEMAS 2010
Surat jemputan Konvokesyen Nov 2014 (KEM
Adobe Acrobat Document [663.9 KB]
Download

Comments: 0

  • loading