LAM-PT-03-02C

 

PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR-MENTEE

DARIPADA PERSEPSI PELAJAR

 

Unit/Kumpulan            :

 

Semester                    :

 

 

 

 

Tandakan (√ ) pada ruang berkenaan

 

5          Sangat berkesan

 

4          Berkesan

 

3          Sederhana Berkesan

 

2          Kurang berkesan

 

1          Tidak berkesan

 

 

 

Bil.

 

Aspek utama

 

1

 

2

 

3

 

4

5

 

1.

 

Aktiviti mentor-mentee yang dijalankan

 

 

 

 

 

 

2.

 

Kekerapan perjumpaan  mentor-mentee

 

 

 

 

 

 

3.

 

Bimbingan dan hubungan interpersonal  mentor-mentee

 

 

 

 

 

 

4.

 

Pengisian sesi mentor-mentee

 

 

 

 

 

 

5.

 

Penglibatan ‘mentee’ dalam aktiviti yang dikendalikan

 

 

 

 

 

 

6.

 

Kesediaan pelajar menerima nasihat daripada mentor

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 Jun2012